CÉGIRATOK HITELES FORDÍTÁSA ILLETVE FORDÍTÁS HITELESÍTÉSE

HIVATALOS, SZAKFORDÍTÓI ZÁRADÉKKAL ELLÁTOTT FORDÍTÁS

Ügyfeleim gyakran keresnek fel azzal a kérdéssel, hogy fordításhitelesítés tevékenységet végzek-e. Érdemes tudni, hogy nem csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) végezhet fordításhitelesítést. A 24/1986-os MT 5. §-a értelmében Magyarországon fordítás hitelesítését, valamint idegennyelvű hiteles másolatot – ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) végezhet. Ez alól azonban az 5.§ (3) bek. szerint KIVÉTEL többek között a szakfordítók, szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők cégkivonat hiteles fordításai, ill. a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak a cég választása szerinti európai uniós nyelvre történő hiteles fordítása. Így a törvény által előírt képesítéssel rendelkező szakfordítóként elkészíthetem a fentebb megjelölt cégiratok fordítás hitelesítését/hiteles fordítását.

Továbbá a legtöbb esetben az ügyfélnek nem is hiteles fordításra van szüksége, hanem elegendő a hivatalos fordítás, melyet szakfordító is kibocsáthat. A szakfordítói záradékolás a hiteles fordításnál olcsóbb és gyorsabb megoldás, minősége pedig épp oly megbízható, és a legtöbb hatósági és egyéb eljárásban, illetve külföldön elfogadják. Hivatalos fordításnál a fordítás elkészítését követően szakfordítói záradékkal tanúsítom, hogy a fordítás az eredeti dokumentummal megegyezik.

MEGRENDELÉS ELŐTT INFORMÁLÓDJON A FORDÍTÁS FELHASZNÁLÓJÁNÁL, HOGY A HOSSZADALMAS ÉS KÖLTSÉGES HITELES FORDÍTÁSRA VAN-E SZÜKSÉG, VAGY MEGFELEL A SZAKFORDÍTÓ ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ZÁRADÉK!

IGÉNY ESETÉN FUTÁRSZOLGÁLATTAL AZ ORSZÁG BÁRMELY TERÜLETÉRE EL TUDJUK JUTTATNI A ZÁRADÉKOLT FORDÍTÁST