Amit a tolmácsolásról tudni érdemes – fontos információk megrendelők számára

Tolmácsolás: egy forrásnyelven megfogalmazott szóbeli vagy írásbeli üzenetnek a célnyelven megfogalmazott szóbeli üzenetté való alakítása.

A forrás (forrásnyelv, forrásszöveg) azt a nyelvet jelöli, melyről a tolmács egy másik nyelvre, a célnyelvre fordít.

A tolmácsolás fajtái

Kísérő tolmácsolás: eseti jellegű kommunikáció támogatása. Többnyire egy személyhez kötődik, nemcsak a forrásnyelvről a célnyelvre, hanem vissza is. Szituációk, melyek során ilyen tolmácsolásra lehet szüksége: látogatások, bemutatók, műhelyszintű (terepi) oktatás.

Konszekutív tolmácsolás:

Minden olyan tolmácsolás ebbe a kategóriába tartozik, melynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg egy egysége (mely állhat egy vagy több mondatból is), általában egy gondolati egység, után hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a tolmács között közvetlen kapcsolat létezik. Helyzetek, melyeknél ilyen tolmácsolásra lehet szüksége: többnyire tárgyalásokon alkalmazzák. Ez a tolmácsolás is mindkét irányba történik. Az egyszerre elhangzó egységek hosszát célszerű a tolmáccsal előre egyeztetni.

Előadás követő tolmácsolás:

A tolmács az előadó közelében helyezkedik el (rálátással a táblára, vetítővászonra), és a szöveget, a konszekutív tolmácsoláshoz hasonlóan, azonnal tolmácsolja, amint az előadó befejezett egy gondolatot.

Szimultán tolmácsolás:

A tolmács az előadót fejhallgatón keresztül hallgatja, közvetlen rálátással a teremre (pl. vetítővászonra, az előadóra), és egyidejűleg folyamatosan mikrofonba tolmácsolja az elhangzottakat, melyet a hallgatóság fejhallgatón keresztül hallgat. Konferenciákon veszik igénybe az ilyen jellegű tolmácsolást. Tolmácskabin és megfelelő technológia szükséges hozzá. Nyelvpáronként legalább két tolmácsra van szükség. Az éppen nem aktív tolmács pihenhet, vagy segítheti az aktív tolmács munkáját. A két tolmács általában 20 percenként váltja egymást.

„Fülbesúgó” tolmácsolás:

Egy nagyobb csoportban, egy vagy néhány idegen nyelvet nem értő személy részére végzett tolmácsolás, amikor a tolmács a szó szoros értelmében az említettek fülébe súgja vagy halk hangon tolmácsolja az elhangzottakat.

A tolmács felkészítése

Annak érdekében, hogy a tolmács színvonalas munkát tudjon végezni, a tolmácsolást megelőzően fel kell készülnie az adott témából. A tolmácsnak nem elég a szakszavakat ismernie, hanem munkájának magas szintű elvégzése érdekében alap szinten értenie is kell a megadott témához. A megbízó úgy segítheti a tolmács munkáját, hogy megfelelő mennyiségű időt biztosít számára a felkészüléshez (azaz a lehető leghamarabb megbízza a tolmácsot) és ellátja őt a tolmácsoláshoz szükséges segédanyagokkal. Ez a megrendelő alapvető érdeke, a tolmácsnak pedig kötelessége a kapott anyagok alapján felkészülni. Fentiek hiányában a tolmácstól nem várható el színvonalas munkavégzés.

Továbbá fontos információ a tolmácsolás helyszíne, öltözékre vonatkozó információk és a tolmácsolás egyéb körülményei.

Árszabás

Tolmácsolási megbízásoknál az elszámolás óradíjban vagy napi díjban történik. Az óradíj alapú elszámolásnál minden megkezdett óra elszámolásra kerül. Rövidebb tolmácsolások esetén a legtöbb tolmács/iroda minimális megbízási díjat számít fel, mely lehet pl. a napidíj fele. A minimális díj indoka az, hogy minden megrendelésnek van minimális járulékos költsége, ami egyetlen óra tolmácsolás esetén is felmerül (utazási, ügyviteli, kommunikációs, számlázási költségek). Továbbá az is előfordul, ha a megrendelt tolmácsolást a tolmácsolás kezdetét megelőző 24 órában mondják vissza, a tolmácsok meghiúsulási díjat számítanak fel, melynek mértéke különböző lehet.